Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grodziszcze gmina Świdnica, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXX/194/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grodziszcze - w części przeznaczonej do zalesienia bądź wprowadzenia zakazu zabudowy



1


2


3


4


5


6


7