Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Marcinowice gmina Marcinowice, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr IX/62/15 Rady Gminy Marcinowice z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Marcinowice.



1


2


3


4


5


6


7


8


9