Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piotrków Borowski gmina Borów, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXVIII/231/2010 Rady Gminy Borów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Piotrków Borowski



1


2


3


4


5


6