Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pichorowice gmina Udanin, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLVIII.213.2014 Rady Gminy Udanin z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Pichorowice



1


2


3


4


5


6


7


8


9