Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oława gmina Oława, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LIII/377/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy ks. Kutrowskiego w Oławie.



1


2