Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oława gmina Oława, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XVII/135/16 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie.



1


2


3


4


5


6


7


8


9