Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mikołajowice gmina Legnickie Pole, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIII/141/09 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole – w obrębach Taczalin, Księginice, Kłębanowice, Koskowice, Mikołajowice



1


2


3


4


5


6


7


8


9