Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Legnica gmina Legnica, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXII/213/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piastowską, Dziennikarską, Nowym Światem, Działkową i Senatorską w Legnicy dla dawnego klasztoru bernardynów.



1


2


3


4


5


6