Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Poręba gmina Bystrzyca Kłodzka, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr VIII/106/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Poręba – działka nr 633



1


2


3


4


5


6


7


8