Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mała Kamienica gmina Stara Kamienica, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Kamienica



1


2


3


4


5