Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Marczyce gmina Podgórzyn, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LV/480/10 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy granicy gminy w obrębie Marczyce w gminie Podgórzyn



1


2


3


4


5


6


7


8


9