Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rogów Górowski gmina Góra, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLVI /327/ 10 z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Górze nr XLV/314/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustanawiającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Góra – Zachód



1


2