Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniów gmina Dzierżoniów, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XL/278/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Bielawską, Piastowską, Wrocławską, Daszyńskiego, Mickiewicza, Krasickiego, Sienkiewicza i Kopernika w Dzierżoniowie



1


2


3


4