Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniów gmina Dzierżoniów, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr X/58/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego ulicami: Batalionów Chłopskich, Kolejową, Generała Władysława Andersa w Dzierżoniowie



1


2


3


4


5


6


7