Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzywin gmina Widuchowa, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2014-04-18 Data wydania: 2014-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVII/239/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin – Kłodowo.
Data dodania do bazy: 2014-04-23 11:41:25
Data ogłoszenia: 2009-06-02 Data wydania: 2009-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/219/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa dla terenu usług sportu i rekreacji położonego w obrębie Krzywin
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:33