Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Gryfino, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2016-01-20 Data wydania: 2015-12-17
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/147/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II
Data dodania do bazy: 2016-01-21 09:07:04
Data ogłoszenia: 2016-01-11 Data wydania: 2015-12-03
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVI/129/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6 w obrębie Pniewo
Data dodania do bazy: 2016-01-20 21:57:23
Data ogłoszenia: 2015-06-09 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VII/64/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 4 miasta Gryfino - rejon ul. Artyleryjskiej
Data dodania do bazy: 2015-09-10 12:29:40
Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LIII/446/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:18:13
Data ogłoszenia: 2014-02-26 Data wydania: 2014-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLI/358/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo
Data dodania do bazy: 2014-05-09 07:41:51
Data ogłoszenia: 2014-02-26 Data wydania: 2014-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLI/358/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo
Data dodania do bazy: 2014-05-09 07:41:51
Data ogłoszenia: 2014-02-26 Data wydania: 2014-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLI/358/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo
Data dodania do bazy: 2014-05-09 07:41:51
Data ogłoszenia: 2013-07-11 Data wydania: 2013-05-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIV/295/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:09
Data ogłoszenia: 2013-07-11 Data wydania: 2013-06-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-3.4131.433.2013.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXIV/295/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe.
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:09
Data ogłoszenia: 2013-03-25 Data wydania: 2013-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXI/269/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 3 miasta Gryfino - dz. nr 49, ul. Flisacza
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:57