Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Przybiernów gmina Przybiernów, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2012-03-05 Data wydania: 2012-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XV/101/12 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 594/7 i 599/3 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 2, oraz ich otoczenia.
Data dodania do bazy: 2012-03-08 22:03:04
Data ogłoszenia: 2012-02-09 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIV/89/11 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 53/8, 61/2, 67/2, 68/2, 69, 70, 72/2 i 72/7 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 1.
Data dodania do bazy: 2012-02-12 21:50:04