Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2016-12-05 Data wydania: 2016-11-03
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXV/353/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami A. Fredry a H. Kołłątaja
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:47
Data ogłoszenia: 2016-12-05 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVI/253/16 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mrzeżyno
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:16
Data ogłoszenia: 2016-11-29 Data wydania: 2016-10-25
Tytuł dokumentu: obwieszczenie RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Gdańskiej, Morskiej
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:14
Data ogłoszenia: 2016-11-29 Data wydania: 2016-11-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.269.2016.EM Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2016 r. stwierdzające nieważność: § 7 ust. 3 pkt 9, § 8 ust. 3 pkt 13 lit. d, § 9 ust. 3 pkt 8, § 10 ust. 3 pkt 7, § 11 ust. 3 pkt 6 uchwały Nr XXIII/536/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek Nowy” w Szczecinie
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:14
Data ogłoszenia: 2016-11-29 Data wydania: 2016-10-18
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/536/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Rynek Nowy” w Szczecinie
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:14
Data ogłoszenia: 2016-11-29 Data wydania: 2016-10-25
Tytuł dokumentu: obwieszczenie RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie „Parku Przemysłowego”
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:14
Data ogłoszenia: 2016-09-27 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVII/198/2016 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dargomyśl, gmina Dębno
Data dodania do bazy: 2016-10-01 09:51:57
Data ogłoszenia: 2016-09-27 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVII/199/2016 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębna
Data dodania do bazy: 2016-10-01 09:51:57
Data ogłoszenia: 2016-09-19 Data wydania: 2016-08-29
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-1” w Szczecinku
Data dodania do bazy: 2016-10-11 22:15:00
Data ogłoszenia: 2016-09-19 Data wydania: 2016-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVIII/255/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-1” w Szczecinku
Data dodania do bazy: 2016-10-11 22:15:00