Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stara Łubianka gmina Szydłowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-04-27 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 704/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 573; 574; 575; 576; 577; 578; 579; 580; 581; 582; 583; 584; 585; 586 w Starej Łubiance, gm. Szydłowo
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:48
Data ogłoszenia: 2012-07-17 Data wydania: 2011-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo, obręb Stara Łubianka, działka o numerze geodezyjnym 178.
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:55
Data ogłoszenia: 2011-09-21 Data wydania: 2011-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Stara Łubianka
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:32:00
Data ogłoszenia: 2011-04-13 Data wydania: 2011-03-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Pi-3.4131-1-60/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2011r. orzekająca nieważność całości uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Stara Łubianka,
Data dodania do bazy: 2011-04-13 22:46:00