Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dolaszewo gmina Szydłowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-03-13 Data wydania: 2017-03-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.164.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2017 r. orzekające nieważność uchwały nr XXI/182/17 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Dolaszewo, działki o numerach geodezyjnych: 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:19
Data ogłoszenia: 2016-10-06 Data wydania: 2016-10-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.360.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2016r. orzekające nieważność Uchwały Nr XVII/143/16 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 sierpnia 2016 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Dolaszewo, działki o numerach geodezyjnych: 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619
Data dodania do bazy: 2016-10-11 22:14:59
Data ogłoszenia: 2011-09-21 Data wydania: 2011-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/57/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo, obręb Dolaszewo dla działki o nr geodezyjnym 410.
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:32:01
Data ogłoszenia: 2011-08-04 Data wydania: 2011-02-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo obręb Dolaszewo działki o numerach geodezyjnych 187/5, 187/6.
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:17:18