Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Rogoźno, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.206.2017.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. orzekające nieważność § 14 pkt 4 lit. b uchwały Nr XXXVI/341/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego, uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006 r. na obszarze oznaczonym symbolem MW/U w zakresie wyrazów: „wyłącznie w relacji prawoskrętnej” i „dla relacji prawoskrętnej” oraz rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały w części dotyczącej unieważnionych zapisów planu
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-03-15 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/341/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą nr XLIV/321/ 2006 z dnia 29.03.2006r. na obszarze oznaczonym symbolem MW/U
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:54
Data ogłoszenia: 2016-10-31 Data wydania: 2016-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/289/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo”
Data dodania do bazy: 2016-11-02 17:06:38
Data ogłoszenia: 2016-05-04 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/239/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej
Data dodania do bazy: 2016-05-05 19:13:17
Data ogłoszenia: 2014-03-10 Data wydania: 2014-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/301/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsudskiego
Data dodania do bazy: 2014-04-29 08:14:56
Data ogłoszenia: 2012-07-25 Data wydania: 2012-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/163/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:36:03
Data ogłoszenia: 2012-01-05 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/117/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego, na obszarze działki o nr ewid. 820/3 przy ul. Fabrycznej
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:17:50
Data ogłoszenia: 2011-05-27 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenu położonego przy ulicy Działkowej
Data dodania do bazy: 2011-05-27 21:16:00
Data ogłoszenia: 2011-05-27 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz
Data dodania do bazy: 2011-05-27 23:12:00
Data ogłoszenia: 2011-03-23 Data wydania: 2011-02-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.-11.4131-1-36/11 Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr V/35/20l1 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz
Data dodania do bazy: 2011-03-23 17:54:00