Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2009-03-31 Data wydania: 2009-02-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/636/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Północno - Zachodniego Klina Zieleni. w Poznaniu część F Kiekrz Wschód.
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:30
Data ogłoszenia: 2009-03-31 Data wydania: 2009-02-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/637/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Nad Wartą. w Poznaniu
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:30
Data ogłoszenia: 2009-03-31 Data wydania: 2009-02-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/239/09 Rady Miejskiej w Turku z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miast Turek-Zdrojki Lewe
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:31
Data ogłoszenia: 2009-03-26 Data wydania: 2009-02-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/359/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. E. Orzeszkowej w Gnieźnie
Data dodania do bazy: 2011-07-26 09:40:05
Data ogłoszenia: 2009-03-26 Data wydania: 2009-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/428/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Kolejową
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:30
Data ogłoszenia: 2009-03-26 Data wydania: 2009-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/429/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu przy ul. Kościuszki
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:30
Data ogłoszenia: 2009-03-26 Data wydania: 2009-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/430/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego w części ulicy Poznańskiej
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:30
Data ogłoszenia: 2009-03-26 Data wydania: 2009-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/264/2008 Rady gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działki o nr ewid. 362
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:30
Data ogłoszenia: 2009-03-25 Data wydania: 2009-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/214/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz, w zakresie obejmującym teren w rejonie ul. Siewnej dz. nr geod. 55/44 położona w Zalasewie (pow.ca 2,97 ha)
Data dodania do bazy: 2011-07-26 09:40:05
Data ogłoszenia: 2009-03-24 Data wydania: 2009-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/427/09 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Wi.niowej - część A
Data dodania do bazy: 2011-07-26 09:40:05