Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2009-03-13 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/211/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 389/4, 389/5, 389/6, 389/7, 389/8, 389/9, 389/11, 389/12, 389/13, 389/14, 389/15, położonego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej
Data dodania do bazy: 2011-07-26 09:40:05
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/170/08 Rady Gminy Siedlec z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy w Żodyniu
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:59
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/384/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy oraz terenów ościennych część Rumianek dla działek o nr ewidencyjnych 56,57,70 część, 90/4, 93, 141/2
Data dodania do bazy: 2011-07-28 22:22:49
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/171/08 Rady Gminy Siedlec z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 207/1 położonej we wsi Kiełkowo
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:59
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/195/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zagospodarowania odwiertu gazu ziemnego Cicha Góra 9 wraz z przebiegiem infrastrukturalnych obiektów liniowych, związanych z eksploatacją złoża gazu, na terenie gminy Rakoniewice, w miejscowo.ciach Jabłonna i Wola Jabłońska
Data dodania do bazy: 2011-07-28 22:22:49
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/195/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zagospodarowania odwiertu gazu ziemnego Cicha Góra 9 wraz z przebiegiem infrastrukturalnych obiektów liniowych, związanych z eksploatacją złoża gazu, na terenie gminy Rakoniewice, w miejscowo.ciach Jabłonna i Wola Jabłońska
Data dodania do bazy: 2011-07-28 22:22:49
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/166/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Budzyń, rejon ulicy Leśnej
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:58
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/167/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Budzyń, rejon Osiedla Cechowego
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:58
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/168/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sokołowo Budzyńskie
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:58
Data ogłoszenia: 2009-03-10 Data wydania: 2008-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/253/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Toruńska, Sienkiewicza, Jana Pawła II, Blizna, Kolejowa w części tekstowej
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:58