Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Stawiguda, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-04-14 Data wydania: 2017-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/250/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 16 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Majdy położonych na terenie jednostki C, gmina Stawiguda.
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:24
Data ogłoszenia: 2017-04-14 Data wydania: 2017-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/251/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 16 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów działalności gospodarczej położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:24
Data ogłoszenia: 2017-03-14 Data wydania: 2017-02-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/235/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Dorotowo – sektor E
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2016-12-07 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/202/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda – kolonia Tomaszkowo
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:43
Data ogłoszenia: 2016-12-02 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/201/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centrum miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:43
Data ogłoszenia: 2015-10-21 Data wydania: 2015-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/92/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 51 z projektowaną obwodnicą miasta Olsztyna w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-10-25 12:48:03
Data ogłoszenia: 2015-08-21 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-08-24 12:42:12
Data ogłoszenia: 2015-05-06 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bartąg – jednostka G, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-07-28 15:39:13
Data ogłoszenia: 2015-05-06 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.101.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr VI/36/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bartąg – jednostka G, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-07-28 15:39:13
Data ogłoszenia: 2015-03-30 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego funkcjonującego pod nazwą „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda obręb Tomaszkowo – jednostka I”
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:11