Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Stawiguda, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2015-10-21 Data wydania: 2015-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/92/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 51 z projektowaną obwodnicą miasta Olsztyna w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-10-25 12:48:03
Data ogłoszenia: 2015-08-21 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-08-24 12:42:12
Data ogłoszenia: 2015-05-06 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.101.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr VI/36/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bartąg – jednostka G, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-07-28 15:39:13
Data ogłoszenia: 2015-05-06 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bartąg – jednostka G, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-07-28 15:39:13
Data ogłoszenia: 2015-03-30 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego funkcjonującego pod nazwą „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda obręb Tomaszkowo – jednostka I”
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:11
Data ogłoszenia: 2015-03-17 Data wydania: 2015-03-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.34.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 marca 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka C, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:30
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:05:59
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, obszar – Tomaszkowo sektor „H”
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:06:08
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy – jednostka C, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:30
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy – jednostka D, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:30