Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dobrzyki gmina Zalewo, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2011-02-25 Data wydania: 2010-11-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXII/475/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Dobrzyki i Wielowieś.
Data dodania do bazy: 2011-02-25 17:26:00
Data ogłoszenia: 2010-12-29 Data wydania: 2010-11-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXII/476/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębie geodezyjnym Dobrzyki.
Data dodania do bazy: 2011-05-28 01:34:00