Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat starachowicki, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2013-02-04 Data wydania: 2012-12-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/251/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/233/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy I na terenie gminy Pawłów.
Data dodania do bazy: 2013-02-05 21:36:51
Data ogłoszenia: 2013-01-09 Data wydania: 2012-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/233/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy I na terenie gminy Pawłów.
Data dodania do bazy: 2013-01-09 23:31:35
Data ogłoszenia: 2012-12-04 Data wydania: 2012-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/8/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie jednostki E4 – „Nowowiejska 1”  na obszarze miasta Starachowice.
Data dodania do bazy: 2012-12-04 20:23:52
Data ogłoszenia: 2012-12-04 Data wydania: 2012-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/7/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego B3-Centrum Manhatan w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej
Data dodania do bazy: 2012-12-04 20:23:52
Data ogłoszenia: 2012-11-05 Data wydania: 2012-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/15/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/12/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Iłżecką, Najświętszej Marii Panny, Długą zwanego umownie jednostką C-1 Łazy Zachód na obszarze miasta Starachowice
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:33:22
Data ogłoszenia: 2012-10-05 Data wydania: 2012-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/203/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bukówka na terenie gminy Pawłów.
Data dodania do bazy: 2012-10-07 18:34:23
Data ogłoszenia: 2012-10-05 Data wydania: 2012-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/204/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bukówka na terenie gminy Pawłów.
Data dodania do bazy: 2012-10-07 18:34:23
Data ogłoszenia: 2012-10-05 Data wydania: 2012-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/205/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pokrzywnica na terenie gminy Pawłów.
Data dodania do bazy: 2012-10-07 18:34:23
Data ogłoszenia: 2012-09-25 Data wydania: 2012-09-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.65.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/206/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów
Data dodania do bazy: 2012-10-01 16:30:53
Data ogłoszenia: 2012-08-28 Data wydania: 2012-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/11/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Ostrowieckiej, Smugowej, Miodowej, Kasztanowej, Pustowójtówny, Al. Wyzwolenia – na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie E7 - PKS
Data dodania do bazy: 2012-09-02 17:00:40