Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Klonów gmina Łączna, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2011-05-23 Data wydania: 2011-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bukowa Góra II" na obszarze gminy Łączna.
Data dodania do bazy: 2011-05-23 20:17:00
Data ogłoszenia: 2011-04-11 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna
Data dodania do bazy: 2011-04-11 22:42:00
Data ogłoszenia: 2011-04-11 Data wydania: 2011-03-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.14.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2011r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna, w części dotyczącej działek nr ewid. 124/8 i 125 obręb Zagórze gmina Łączna, położonych na terenie oznaczonym symbolem PG2 (teren zwałowiska wraz z osadnikami)
Data dodania do bazy: 2011-04-12 01:29:00