Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wola Łagowska gmina Łagów, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2013-09-12 Data wydania: 2013-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/295/13 Rady Gminy Łagów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Łagowska na terenie gminy Łagów
Data dodania do bazy: 2013-09-18 20:20:32
Data ogłoszenia: 2013-02-07 Data wydania: 2013-01-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.92.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/202/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Łagowska na terenie Gminy Łagów
Data dodania do bazy: 2013-02-07 21:05:56