Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łodygowice gmina Łodygowice, śląskie


Data ogłoszenia: 2015-03-09 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice fragmentu sołectwa Łodygowice
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:23
Data ogłoszenia: 2012-12-12 Data wydania: 2012-03-07
Tytuł dokumentu: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXXVIII/339/10 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 maja 2010 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:31
Data ogłoszenia: 2010-11-26 Data wydania: 2010-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/361/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6242 w Łodygowicach
Data dodania do bazy: 2011-02-03 17:43:00
Data ogłoszenia: 2010-08-17 Data wydania: 2010-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/339/10 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach
Data dodania do bazy: 2011-03-18 19:36:00