Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czerwięcice gmina Rudnik, śląskie


Data ogłoszenia: 2014-05-23 Data wydania: 2014-05-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/323/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej
Data dodania do bazy: 2014-07-07 09:09:49
Data ogłoszenia: 2013-11-15 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/271/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój
Data dodania do bazy: 2013-11-17 22:32:37
Data ogłoszenia: 2013-08-06 Data wydania: 2013-08-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.26.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2013r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXII/239/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:15
Data ogłoszenia: 2013-07-05 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/239/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:18