Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Knurów gmina Knurów, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-27 Data wydania: 2017-04-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/438/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:41
Data ogłoszenia: 2016-12-23 Data wydania: 2016-12-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.142.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Knurów nr XXVI/338/16 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:42
Data ogłoszenia: 2016-11-25 Data wydania: 2016-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/340/16 Rady Miasta Knurów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka - Etap I
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:52
Data ogłoszenia: 2016-11-25 Data wydania: 2016-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/338/16 Rady Miasta Knurów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:52
Data ogłoszenia: 2016-11-25 Data wydania: 2016-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/339/16 Rady Miasta Knurów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ul. Alei Lipowej
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:52
Data ogłoszenia: 2016-07-13 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/288/16 Rady Miasta Knurów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:38
Data ogłoszenia: 2015-11-26 Data wydania: 2015-11-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/187/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulic Wiosennej, 26 Stycznia i Dywizji Kościuszkowskiej
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:46
Data ogłoszenia: 2015-03-03 Data wydania: 2015-02-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/47/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar działki nr ewid. 3240, położonej przy ulicy Niepodległości
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:37
Data ogłoszenia: 2014-12-29 Data wydania: 2014-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/21/14 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla działek nr ewid. 3348/5 i 18/2 położonych przy ulicy 26 Stycznia
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:52
Data ogłoszenia: 2014-09-25 Data wydania: 2014-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/709/14 Rady Miasta Knurów z dnia 17 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ulicy Szpitalnej i ulicy 26 Stycznia
Data dodania do bazy: 2014-11-05 23:20:50