Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Bielsko-Biała:
Bielsko-Biała

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bielsko-Biała gmina Bielsko-Biała, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-09 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/476/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren stacji paliw przy ul. Żywieckiej w rejonie węzła z drogą ekspresową S69
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2017-02-09 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/475/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/437/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:41
Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/438/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/1169/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 roku
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:41
Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.124.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 2 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXII/424/2016 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 25 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:31
Data ogłoszenia: 2016-11-02 Data wydania: 2016-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/424/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej
Data dodania do bazy: 2016-11-02 17:06:35
Data ogłoszenia: 2016-09-09 Data wydania: 2016-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/383/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wczasowej
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:17
Data ogłoszenia: 2016-05-09 Data wydania: 2016-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/322/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w obrębie Kamienica, w rejonie ulicy Gościnnej i potoku Dębowiec
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:08
Data ogłoszenia: 2016-05-09 Data wydania: 2016-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/323/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69, w rejonie ulicy Jeździeckiej
Data dodania do bazy: 2016-06-18 10:14:41
Data ogłoszenia: 2015-12-31 Data wydania: 2015-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/244/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Regera, w rejonie ulicy Alabastrowej i północnej części cieku Palenica
Data dodania do bazy: 2016-01-10 13:49:51