Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Władysławowo:
Władysławowo

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Władysławowo gmina Władysławowo, pomorskie


Data ogłoszenia: 2015-07-03 Data wydania: 2015-04-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Gd 815/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego R - 2 obszaru o powierzchni 72,59 ha., położonego pomiędzy granicą obrębu Rozewie - od strony zachodniej i wschodniej oraz ul. Rozewską – od strony północnej, w miejscowości (obręb) Rozewie, stanowiącego fragment gminy miasta Władysławowo
Data dodania do bazy: 2016-02-23 20:26:49
Data ogłoszenia: 2014-05-20 Data wydania: 2014-04-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr LV/532/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie: uchwalenia zmiany nr 1 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o symbolu WT-2
Data dodania do bazy: 2014-05-21 07:12:49
Data ogłoszenia: 2014-04-16 Data wydania: 2014-03-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/505/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 5 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K – 1 obszaru pomiędzy ul. Wojska Polskiego, do granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Karwia – Wschód”, ul. Lewińskiego oraz zachodniej granicy administracyjnej Gminy Miasta Władysławowo
Data dodania do bazy: 2014-04-18 09:00:00
Data ogłoszenia: 2014-04-16 Data wydania: 2014-03-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/504/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 5 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-1 dla obszaru pomiędzy Drogą Chłapowską, ul. Sucharskiego, Aleją Żeromskiego, ul. Błękitnej Armii oraz terenami kolejowymi od strony wschodniej położonego w miejscowości Władysławowo
Data dodania do bazy: 2014-04-18 09:00:00
Data ogłoszenia: 2014-03-20 Data wydania: 2014-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/495/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WS-2 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, przedłużeniem Drogi Chłapowskiej ul. Boh. Kaszubskich do granic administracyjnych Władysławowa położony w miejscowości Władysławowo.
Data dodania do bazy: 2014-03-24 19:28:24
Data ogłoszenia: 2013-12-12 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/457/2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JG - 1
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:39
Data ogłoszenia: 2013-11-19 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/433/2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:30:54
Data ogłoszenia: 2013-06-20 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Gd 689/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem WT-5
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:27
Data ogłoszenia: 2013-05-07 Data wydania: 2012-11-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Gd 257/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-7 obszaru pomiędzy:granicą obrębu Rozewie - od strony zachodniej, przedłużeniem ul. Władysławowskiej w kierunku zachodnim, oraz granicą rezerwatu "DOLINA CHŁAPOWSKA" - od strony wschodniej, połozonego w miejscowości Chłapowo
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:19
Data ogłoszenia: 2012-08-23 Data wydania: 2011-09-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Gd 505/11 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2012-08-27 10:54:41