Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Krynica Morska, pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-02-23 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/125/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Nr XLIII/264/98 z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Krynicy Morskiej
Data dodania do bazy: 2016-02-23 20:27:08
Data ogłoszenia: 2016-01-07 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/126/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 168/12 i części działki nr 168/11 położonych na terenie obrębu geodezyjnego Krynica Morska
Data dodania do bazy: 2016-01-20 21:57:23
Data ogłoszenia: 2016-01-07 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/127/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części północnej miasta uchwalonego uchwałą nr XXVII/203/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 28 kwietnia 2009r.
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:43
Data ogłoszenia: 2012-05-11 Data wydania: 2011-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/81/11 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej, dla fragmentu oznaczonego symbolem 1.U-ZPL
Data dodania do bazy: 2012-05-12 11:39:17
Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/50/11 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenu oznaczonego symbolem 4.U
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:19:40
Data ogłoszenia: 2011-05-06 Data wydania: 2011-03-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/31/11 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenów oznaczonych symbolem 6.MU, 14.KD-X
Data dodania do bazy: 2011-05-06 21:13:00
Data ogłoszenia: 2010-06-02 Data wydania: 2010-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/310/10 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Przebrno
Data dodania do bazy: 2011-04-21 23:48:00
Data ogłoszenia: 2010-03-31 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/291/2009 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części południowej miasta
Data dodania do bazy: 2011-04-22 18:09:00
Data ogłoszenia: 2009-07-22 Data wydania: 2009-02-26
Tytuł dokumentu: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ Nr XXVI/190/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma (Piaski)
Data dodania do bazy: 2011-07-07 13:12:09
Data ogłoszenia: 2009-06-26 Data wydania: 2009-04-28
Tytuł dokumentu: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ Nr XXVII/203/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części północnej miasta
Data dodania do bazy: 2011-07-08 13:34:52