Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Chmielno, pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/208/2016 Rady Gminy Chmielno z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno obejmującego fragment wsi Chmielno – „Wieś” przyjętego uchwałą Nr XXVII/270/2006 Rady Gminy Chmielno z dnia 25 lipca 2006r.
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:28
Data ogłoszenia: 2015-08-25 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/81/2015 Rady Gminy Chmielno z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Reskowo
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:56
Data ogłoszenia: 2014-04-17 Data wydania: 2013-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/222/2013 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 106/2 i 106/3 położone w Reskowie
Data dodania do bazy: 2014-04-18 09:00:00
Data ogłoszenia: 2014-03-13 Data wydania: 2014-03-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-V.4131.29.2014.JB Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika nr 1 do uchwały nr XXIII/223/2013 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Garcz „Południe” obejmującego tereny 005 – MN/U i 006 – ZK, w zakresie oznaczeń wymienionych w legendzie jako „linie podziału wewnętrznego – ustalone” oraz „linie podziału wewnętrznego – zalecane”.
Data dodania do bazy: 2014-05-14 07:07:07
Data ogłoszenia: 2014-03-13 Data wydania: 2013-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/223/2013 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Garcz „Południe” obejmującego tereny 005-MN/U i 006-ZK
Data dodania do bazy: 2014-04-02 09:32:56
Data ogłoszenia: 2013-06-18 Data wydania: 2013-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/200/2013 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Borzestowo „ Północ I”
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:14
Data ogłoszenia: 2013-06-18 Data wydania: 2013-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/199/2013 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino „Centrum” obejmujące kartę terenu 006-ZŁ i 007-U
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:14
Data ogłoszenia: 2013-02-13 Data wydania: 2012-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/170/2012 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino „Centrum” obejmującego kartę terenu 005-MN
Data dodania do bazy: 2013-02-13 23:54:05
Data ogłoszenia: 2012-10-26 Data wydania: 2012-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/151/2012 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno - „Wieś” obejmującą kartę terenu 002-MN
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:04:42
Data ogłoszenia: 2012-07-09 Data wydania: 2012-03-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/110/2012 Rady Gminy Chmielno z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino „Centrum” obejmującą kartę terenu 015MN/MR
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:19