Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pomorskie


Data ogłoszenia: 2009-03-03 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/160/08 RADY GMINY PUCK z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr XIX/119/08 Rady Gminy Puck RADY GMINY PUCK z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rekowo Górne w Gminie Puck (dla terenu oznaczonego symbolem B.30.MU)
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:18
Data ogłoszenia: 2009-03-03 Data wydania: 2008-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/188/2008 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 28 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:18
Data ogłoszenia: 2009-03-03 Data wydania: 2008-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr Vk/XXX/305/2008 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od ul. Strzeleckiej do węzła „Działki” na drodze krajowej nr 6
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:18
Data ogłoszenia: 2009-03-02 Data wydania: 2008-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/260/2008 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Chopina, Dąbrowskiego, Chrobrego, Sobieskiego w mieście Sopocie
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:17
Data ogłoszenia: 2009-03-02 Data wydania: 2008-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/262/2008 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Łokietka 47-53 i 52-58 w mieście Sopocie
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:17
Data ogłoszenia: 2009-03-02 Data wydania: 2008-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/221/2008 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Spacerowej oraz obszaru przy lesie II we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:17
Data ogłoszenia: 2009-03-02 Data wydania: 2008-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/3/2008 RADY MIASTA PUCKA z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części „B”, „C”, „D” Pasa Nadmorskiego Gminy Miasta Pucka w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem B5/1-UT,UK oraz symbolem B5/4-UA
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:17
Data ogłoszenia: 2009-03-02 Data wydania: 2008-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/144/2008 RADY GMINY STARE POLE z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole.
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:17
Data ogłoszenia: 2009-03-02 Data wydania: 2008-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/144/2008 RADY GMINY STARE POLE z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole.
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:17
Data ogłoszenia: 2009-02-17 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/257/2008 RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Skrzeszewa.
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:17