Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nagórki-Jabłoń gmina Zambrów, podlaskie


Data ogłoszenia: 2009-12-07 Data wydania: 2009-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 152/XXVIII/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zambrów obejmującego tereny przyległe do drogi powiatowej Zambrów – Cieciorki, położonych na gruntach wsi Nagórki-Jabłoń
Data dodania do bazy: 2011-05-22 21:15:00