Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Szczuczyn, podlaskie


Data ogłoszenia: 2013-05-09 Data wydania: 2013-04-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr 186/XXX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie gminy Szczuczyn
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:17
Data ogłoszenia: 2012-03-20 Data wydania: 2012-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 97/XVII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:23
Data ogłoszenia: 2010-07-07 Data wydania: 2010-06-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr 156/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach gruntów wsi Świdry Awissa
Data dodania do bazy: 2011-02-11 17:57:00
Data ogłoszenia: 2010-07-07 Data wydania: 2010-07-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-103/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 156/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach gruntów wsi Świdry Awissa
Data dodania do bazy: 2011-05-01 18:51:00