Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat mielecki, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2015-06-10 Data wydania: 2015-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia VII zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu – Etap I
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:42
Data ogłoszenia: 2014-12-24 Data wydania: 2014-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/354/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jaślany 1/2014”
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:43
Data ogłoszenia: 2014-12-10 Data wydania: 2014-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/353/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Grochowe 1/2014”
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:21
Data ogłoszenia: 2014-08-06 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/341/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec
Data dodania do bazy: 2014-08-10 22:23:28
Data ogłoszenia: 2014-08-06 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/342/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II” w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec
Data dodania do bazy: 2014-08-10 22:23:28
Data ogłoszenia: 2014-06-20 Data wydania: 2014-06-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.83.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 czerwca 2014r. dotyczące uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem Nr XXXIV/287/2014 z dnia 9 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niwka” położonego w obrębie ewidencyjnym Radomyśl nad Sanem
Data dodania do bazy: 2014-06-21 09:44:37
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-06-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.76.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 czerwca 2014r. dotyczące uchwały Rady Gminy Mielec z dnia 28 kwietnia 2014 r. Nr XLI/325/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska gmina Mielec.
Data dodania do bazy: 2014-06-22 12:04:29
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-06-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.76.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 czerwca 2014r. dotyczące uchwały Rady Gminy Mielec z dnia 28 kwietnia 2014 r. Nr XLI/326/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II” w miejscowości Wola Chorzelowska gmina Mielec.
Data dodania do bazy: 2014-06-22 12:04:29
Data ogłoszenia: 2014-05-15 Data wydania: 2014-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/298/2014 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2008 terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz usługowo – produkcyjną w miejscowości Rzemień w gminie Przecław
Data dodania do bazy: 2014-05-16 07:48:49
Data ogłoszenia: 2014-01-20 Data wydania: 2013-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/266/2013 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2011 w miejscowości Zaborcze w gminie Przecław
Data dodania do bazy: 2014-01-20 18:28:07