Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krosno gmina Krosno, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2017-06-07 Data wydania: 2017-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/908/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka III” ul. ks. Popiełuszki
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:44
Data ogłoszenia: 2017-04-05 Data wydania: 2017-04-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.50.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/848/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI” ul. Polna.
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:16
Data ogłoszenia: 2017-04-05 Data wydania: 2017-04-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.49.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/849/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa IV” ul. Batorego.
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:16
Data ogłoszenia: 2017-04-03 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/847/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka III” ul. ks. Popiełuszki
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:34
Data ogłoszenia: 2016-12-22 Data wydania: 2016-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/734/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa I - strefa inwestycyjna”
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:37
Data ogłoszenia: 2016-12-22 Data wydania: 2016-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/735/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO 1
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:37
Data ogłoszenia: 2016-12-07 Data wydania: 2016-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/707/16 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Śródmieście XV”
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:36
Data ogłoszenia: 2016-07-15 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/535/2016 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Śródmieście XIII”
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:36
Data ogłoszenia: 2016-07-06 Data wydania: 2016-07-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.108.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/536/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Śródmieście XV”
Data dodania do bazy: 2016-07-07 11:45:08
Data ogłoszenia: 2016-02-15 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/397/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. "Białobrzegi VI"
Data dodania do bazy: 2016-02-16 19:00:08