Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jasło gmina Jasło, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2017-06-08 Data wydania: 2017-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/430/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "Dzielnica przemysłowo-składowa - osiedle Brzyszczki"
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:44
Data ogłoszenia: 2017-03-13 Data wydania: 2015-10-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 19 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "WARZYCE I Nr 70"
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:46
Data ogłoszenia: 2016-11-07 Data wydania: 2016-11-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.231.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 listopada 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIII/317/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście – rejon ulic Floriańskiej, Jana Pawła II i Śniadeckich”- etap I.
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:27
Data ogłoszenia: 2016-10-05 Data wydania: 2016-09-26
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 1/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "Dzielnica przemysłowo-składowa - część północno-zachodnia"
Data dodania do bazy: 2016-10-05 18:30:06
Data ogłoszenia: 2016-01-12 Data wydania: 2015-12-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/173/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "WARZYCE I Nr 38"
Data dodania do bazy: 2016-01-20 21:57:23
Data ogłoszenia: 2016-01-12 Data wydania: 2015-10-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 19 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "GAMRAT - Nr 36" w JAŚLE
Data dodania do bazy: 2016-01-22 09:47:36
Data ogłoszenia: 2015-12-03 Data wydania: 2015-11-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.187.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XIV/133/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 19 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Kotlina-I”.
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:26
Data ogłoszenia: 2015-12-03 Data wydania: 2015-11-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.186.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 19 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „WARZYCE I Nr 70” w Jaśle.
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:26
Data ogłoszenia: 2015-12-03 Data wydania: 2015-11-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.181.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności w części tj. §2 ust.2 pkt 2 i §3 pkt 4 uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 19 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „GAMRAT – Nr 36 ” w Jaśle.
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:26
Data ogłoszenia: 2015-12-03 Data wydania: 2015-11-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.180.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica przemysłowoskładowa – osiedle Brzyszczki”.
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:26