Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podkarpackie


Data ogłoszenia: 2017-06-05 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/385/2017 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2002 terenu budownictwa mieszkaniowego i usług na osiedlu „Niwa” w Głogowie Małopolskim
Data dodania do bazy: 2017-06-05 20:30:54
Data ogłoszenia: 2017-05-05 Data wydania: 2017-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/256/2017 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 22 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Centrum sportowo-rekreacyjne w Racławicach" gm. Nisko
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2017-05-05 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P. II.4131.2.64.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności ust. 1 pkt 4 i 6, zapisu „ZZ/KS” w § 8, § 14 i § 15 uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XXXIV/256/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Centrum sportowo-rekracyjne w Racławicach” gm. Nisko.
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2017-05-04 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX.477.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.65.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności ust. 1 pkt 1 oraz § 9 uchwały Nr XLI/880/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie.
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:39
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.63.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/881/17 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 263/3/2014 w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie.
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:39
Data ogłoszenia: 2017-04-26 Data wydania: 2017-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/341/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Świętosława w Dębicy
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:47
Data ogłoszenia: 2017-04-25 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/186/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul. Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:22
Data ogłoszenia: 2017-04-25 Data wydania: 2017-04-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/346/17 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ".
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:22
Data ogłoszenia: 2017-04-18 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/616/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 24 marca 2017r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli – etap I
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:22