Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Włodzienin gmina Branice, opolskie


Data ogłoszenia: 2010-07-23 Data wydania: 2010-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/282/10 Rady Gminy Branice z dnia 25 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Włodzienin
Data dodania do bazy: 2011-02-26 21:47:00
Data ogłoszenia: 2010-06-10 Data wydania: 2010-04-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI.NC.7042-66/10 Wojewody Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/260/10 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Gminie Branice, Sołectwie Włodzienin
Data dodania do bazy: 2011-04-21 23:18:00