Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opolskie


Data ogłoszenia: 2009-03-23 Data wydania: 2009-02-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/426/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork, oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna
Data dodania do bazy: 2011-06-22 07:48:33
Data ogłoszenia: 2009-03-17 Data wydania: 2009-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle
Data dodania do bazy: 2011-06-22 07:48:33
Data ogłoszenia: 2009-03-17 Data wydania: 2009-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/258/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Wieś
Data dodania do bazy: 2011-06-22 07:48:33
Data ogłoszenia: 2009-03-13 Data wydania: 2009-02-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/157/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Dębie
Data dodania do bazy: 2011-06-22 07:48:33
Data ogłoszenia: 2009-03-09 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/262/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków
Data dodania do bazy: 2011-06-23 09:55:23
Data ogłoszenia: 2009-03-05 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/261/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gnojna
Data dodania do bazy: 2011-06-23 09:55:23
Data ogłoszenia: 2009-03-05 Data wydania: 2008-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/143/08 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Bierdzany
Data dodania do bazy: 2011-06-23 09:55:23
Data ogłoszenia: 2009-02-27 Data wydania: 2008-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/466/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:22:09
Data ogłoszenia: 2009-02-26 Data wydania: 2008-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/358/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Biadacz
Data dodania do bazy: 2011-06-26 22:17:08
Data ogłoszenia: 2009-02-20 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/139/08 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica Dolna
Data dodania do bazy: 2011-06-26 22:17:08