Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Skaryszew, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2016-04-07 Data wydania: 2016-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/96/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 16 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nt ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec.
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:16
Data ogłoszenia: 2015-07-21 Data wydania: 2015-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębiw działek nr ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec.
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:52
Data ogłoszenia: 2012-05-07 Data wydania: 2012-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/131/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sołtyków w gminie Skaryszew.
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:23
Data ogłoszenia: 2010-05-28 Data wydania: 2010-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/269/10 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Makowiec Etap I, Gmina Skaryszew
Data dodania do bazy: 2011-05-07 21:33:00
Data ogłoszenia: 2009-12-17 Data wydania: 2009-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/230/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Maków
Data dodania do bazy: 2011-04-20 22:38:00