Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stare Pieścirogi gmina Nasielsk, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2011-04-14 Data wydania: 2010-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie”, dotyczącej części miejscowości Stare Pieścirogi.
Data dodania do bazy: 2011-04-14 22:28:00
Data ogłoszenia: 2009-06-20 Data wydania: 2009-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/218/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie
Data dodania do bazy: 2011-02-11 22:35:00