Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Klikuszowa gmina Nowy Targ, małopolskie


Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-04-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/350/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Klikuszowa 06, w obrębie dz. ew. nr: 1618/4, 1618/5, 1619/4, 1619/5, 1621, 1627 oraz części dz. ew. nr 1752, położonych w miejscowości Klikuszowa
Data dodania do bazy: 2014-04-28 09:03:47
Data ogłoszenia: 2013-08-05 Data wydania: 2013-07-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/286/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Klikuszowa 06, w obrębie części dz. nr ew.: 3326/1, 3334/3, 3334/4, 3373/1, 3373/2, 3379/2, 3379/1, 3378/7, 3378/8, 3378/9, 3378/11.
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:41
Data ogłoszenia: 2010-03-19 Data wydania: 2010-03-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-39-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 marca 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr XXIX/317/09 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klikuszowa 1
Data dodania do bazy: 2011-05-02 01:56:00