Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzywaczka gmina Sułkowice, małopolskie


Data ogłoszenia: 2014-12-02 Data wydania: 2014-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LI/335/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach nr XLI/265/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. oraz terenów określonych w uchwale nr XLI/311/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmienionej uchwałą nr LI/334/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 13 listopada 2014 r.
Data dodania do bazy: 2014-12-03 14:58:52