Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Biertowice gmina Sułkowice, małopolskie


Data ogłoszenia: 2013-04-17 Data wydania: 2013-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/205/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XVII/85/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., w zakresie sprostowania oczywistych omyłek graficzno-pisarskich
Data dodania do bazy: 2013-07-11 15:19:22
Data ogłoszenia: 2012-09-12 Data wydania: 2012-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/136/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XVII/85/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku
Data dodania do bazy: 2012-09-16 12:38:44