Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Sułkowice, małopolskie


Data ogłoszenia: 2016-03-14 Data wydania: 2016-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/118/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych
Data dodania do bazy: 2016-03-17 08:52:24
Data ogłoszenia: 2014-12-02 Data wydania: 2014-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LI/335/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach nr XLI/265/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. oraz terenów określonych w uchwale nr XLI/311/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmienionej uchwałą nr LI/334/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 13 listopada 2014 r.
Data dodania do bazy: 2014-12-03 14:58:52
Data ogłoszenia: 2014-07-17 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/302/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice – w jej granicach administracyjnych
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:52:54
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/276/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych
Data dodania do bazy: 2014-04-28 09:03:47
Data ogłoszenia: 2014-02-19 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Sułkowicach.
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:09
Data ogłoszenia: 2013-11-12 Data wydania: 2013-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/240/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych
Data dodania do bazy: 2013-11-15 07:57:30
Data ogłoszenia: 2013-04-17 Data wydania: 2013-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/205/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XVII/85/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., w zakresie sprostowania oczywistych omyłek graficzno-pisarskich
Data dodania do bazy: 2013-07-11 15:19:22
Data ogłoszenia: 2012-09-19 Data wydania: 2012-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/134/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych.
Data dodania do bazy: 2012-09-22 13:05:36
Data ogłoszenia: 2012-09-12 Data wydania: 2012-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/136/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XVII/85/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku
Data dodania do bazy: 2012-09-16 12:38:44
Data ogłoszenia: 2011-09-05 Data wydania: 2011-07-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/44/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści Uchwały Nr III/5/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice w zakresie poszerzenia terenu cmentarza wraz ze strefą sanitarną.
Data dodania do bazy: 2011-09-07 21:07:51