Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Krzeszowice, małopolskie


Data ogłoszenia: 2014-11-14 Data wydania: 2014-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLV/532/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 22 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw; Dębnik, Dubie, Siedlec w Gminie Krzeszowice
Data dodania do bazy: 2014-11-29 16:13:05
Data ogłoszenia: 2014-11-14 Data wydania: 2014-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLV/532/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 22 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw; Dębnik, Dubie, Siedlec w Gminie Krzeszowice
Data dodania do bazy: 2014-11-29 16:13:05
Data ogłoszenia: 2014-11-14 Data wydania: 2014-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLV/532/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 22 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw; Dębnik, Dubie, Siedlec w Gminie Krzeszowice
Data dodania do bazy: 2014-11-29 16:13:05
Data ogłoszenia: 2013-06-06 Data wydania: 2013-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/348/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w projektowanych granicach terenu górniczego wyznaczonych dla eksploatacji udokumentowanego złoża „Czatkowice” w gminie Krzeszowice
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:57:47
Data ogłoszenia: 2013-06-04 Data wydania: 2013-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/347/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Krzeszowice ograniczonego od północy DK79 – ul. Kościuszki, od zachodu – rz. Krzeszówką, od południa – działką nr 1614 (tereny PKP), od wschodu – działkami nr 1703/1, 1703/2, 1704/6, 1614 (tereny PKP)
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:57:47
Data ogłoszenia: 2011-09-07 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Frywałd
Data dodania do bazy: 2011-09-07 21:07:52
Data ogłoszenia: 2011-07-19 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 13 położonej w miejscowości Rudno w Gminie Krzeszowice
Data dodania do bazy: 2011-07-20 21:14:12
Data ogłoszenia: 2010-05-27 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/360/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania fragmentu miasta Krzeszowice ograniczonego od północy DK79 - ul. Kościuszki, od zachodu - rz. Krzeszówką, od południa - działką 1614 (tereny PKP), od wschodu - działkami nr 1703/1, 1703/2, 1704/6, 1614 (tereny PKP)
Data dodania do bazy: 2011-04-15 00:46:00
Data ogłoszenia: 2009-08-10 Data wydania: 2009-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVIII/297/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudno i Filipowice w gminie Krzeszowice w ich granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych zmianami planów po roku 1995 uchwalonego uchwałą Nr XXII/182/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 17 czerwca 2004r. w zakresie dotyczącym treści paragrafu 28 i 29 tekstu ustaleń tego planu
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:43:54
Data ogłoszenia: 2009-08-10 Data wydania: 2009-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVIII/297/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudno i Filipowice w gminie Krzeszowice w ich granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych zmianami planów po roku 1995 uchwalonego uchwałą Nr XXII/182/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 17 czerwca 2004r. w zakresie dotyczącym treści paragrafu 28 i 29 tekstu ustaleń tego planu
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:43:54